Karin Boye

Foto: Carita Forslund

Svenska Akademien reagerar kraftigt på Mercedes-Benz användande av en Karin Boye-dikt i en reklamfilm. Det ska bli intressant att följa den eventuella domstolsprocessen.

Jag har sett att många anser att det är helt okej och till och med bra för poesin att dikten används på det här sättet. Fler blir bekanta med Karin Boye.

Själv är jag väl lite konservativ och håller med Svenska Akademien. Det är svårt att tro att Karin Boye hade sålt sin dikt till bilreklam, och det räcker som argument tycker jag.