Som om dagen vore vår
och natten och världen
Som om detta ögonblick
liksom nästa 
och det förra
vore utan gränser –

Den där lilla människan
får mitt hjärta att värka
av tacksamhet och ömhet
och en ofattbar sorg
över alltings ändlighet.