Ögon som sett allt;

till vita krysantemer

återvänder de.


En haiku är inte sentimental. Den innehåller en vändning, en tydlig brytpunkt. Den innehåller naturskildring som ofta avslöjar årstiden och/eller tid på dygnet. Den ger en ögonblicksupplevelse. Allt detta ska ske på tre rader, i formen 5-7-5 stavelser, men antalet stavelser får variera. Antalet stavelser är underordnat innehållet. Sympatiskt, eller hur?

Jag förenklar naturligtvis oerhört här, mer utförligt om haikuns regler hittar man till exempel hos Svenska Haiku Sällskapet.

Ovanstående dikt skrevs av Issho (1652–1688).