Tystnader


Vår tystnad var vår kyrka,
det heliga rum där vi möttes
för att umgås på känsla 

Numera tiger vi bara
och misstron är stark 
i allt vi inte säger