En bra bild hjälper oss att se. Att se mer. Ur en ny vinkel, ett överraskande perspektiv. Ett bra foto får oss att se något annat, utöver det uppenbara. Sådana bilder vill jag ta. Jag vill hitta de där lite märkvärdiga utsnitten av verkligheten. Det ställer höga krav på mitt öga, och jag klarar inte riktigt att leva upp till mina egna krav ännu. Men jag försöker. Skam den som ger sig. Jag tränar och ska bli bättre!

Min ambition är att efterbehandla bilderna så lite som möjligt. Collageteknik, retuschering eller annat som förfalskar innehållet i bilden är uteslutet, och det beror inte bara på att jag inte vet hur man gör sådant. Jag vill hitta bilden i verkligheten. Jag tillåter mig dock att vid behov räta upp sneda bilder och att beskära med måtta. 

Samtidigt som jag håller "verkligheten" som ideal så vill jag gärna förstärka upplevelsen av det utsnitt som jag har fångat. Intensifiera färger, öka eller minska kontrasten, till exempel. Det beror kanske på min önskan att förmedla den estetiska upplevelsen som jag själv hade när jag tog bilden.

Här till exempel, råkade jag passera förbi utsikten över tre toppar. Oemotståndligt motiv!

Tre toppar

Formerna är uppenbara redan så här. Samtidigt förstärks poängen med bilden enormt om man låter topparna bilda silhuetter i stället. Det blir svårare att avgöra avståndet mellan granarna och kyrktornet, och det är en önskad effekt. En svartvit bild med för mycket trycksvärta (vi låtsas att vi ser den i morgontidningen) är ganska charmig.

Tre toppar, svartvit

Jag vet inte vilken jag gillar bäst. Båda har sina poänger.