Övning 3

Övning 3 handlar om att fortsätta sortera ljuden. Jag gjorde det på lösa lappar: