Min andra armring är färdig. Den har bland annat stroferna "Livet är en dag" och "Tiden är en fjäril". Hämtat från en egen text som jag fortfarande jobbar på. Här är den första delen, som jag tror är klar, plus en bild på silvret:


Livet är en dag

Tiden är en fjäril


Natten är en rymd

Rädslan är en håv

Silverarmringar