Varför försöker jag beskriva tystnad? 

Om jag bara lämnar den ifred så är den ju där.