Visar inlägg taggade med ljudlandskap

Tillbaka till bloggens startsida

Ett ljud säger mer än tusen bilder

Det är en stor lycka att upptäcka en person som Bernie Krause – amerikansk dokumenterare av ljudlandskap sedan mer än 40 år. Här berättar han lite om vad man får veta genom att lyssna på naturen. 

Enligt Krause består ljudlandskapet av tre delar: geofoni (ljud som alstras av marken), biofoni (ljud med ursprung hos växter och djur) och antrofoni (människoskapade ljud).

Jag gillar att lyssna på världen, och efter den här föreläsningen lovar jag att lyssna ännu mer uppmärksamt. Inte minst på Bernie Krauses arbeten, i den mån de finns tillgängliga.Ljudbildning: Övning 3

Övning 3

Övning 3 handlar om att fortsätta sortera ljuden. Jag gjorde det på lösa lappar:

Ljudbildning: Övning 2

Ljudövning 2

Övning 2: Sortera listorna.

Jag inser först nu att övningarna 2 och 3 är fortsättningar på övning 1. Så jag använder mig helt enkelt av ljuden jag antecknade i den första övningen. Jag sitter i samma kök nu, och lyssnar på samma ljud. Kan lägga till regnet som smattrar mot fönsterrutan.

"Utifrån anar jag avlägsen trafik. Ett lätt ekande, blåsande buller, lite tågstation över det hela. Ibland viner en bil förbi lite tydligare. Här inne i mitt kök ringer ett lätt rytmiskt ljust brus från kylskåp och frys. Då och då träder ett tillfälligt dovare brus fram, från rören i väggarna, när någon i huset spolar vatten. Ibland knarrar golvet av steg från vardagsrummet. Väggklockan tickar tryggt, och när jag skriver knattrar tangentbordet lite diskret. Friktionsljud från min hand som rör sig mot bordet."

Ljuden i listform:

Trafikbuller T O

Brus från kylskåp och frys T O

Spolande vatten i rören M U

Knarrande golv av steg M U

Väggklockans tickande T R

Tangentbordets knattrande M X U

Handens friktionsljud mot bordet M X U

Regnets smattrande N R


Jag tycker inte det är helt lätt att etikettera de olika ljuden. Trafikbuller, är det ett ljud med mänsklig eller teknisk källa? Endast två av åtta olika ljud var jag själv orsaken till.

Ljudbildning: Övning 1

Ljudbildning: Övning 1

Övning 1: Skriv ner alla ljud du hör.

Det verkar lätt, men... Jag sitter i köket med stängda dörrar och ett fönster på glänt. Det är sent, ljuden är nattliga. Jag lyssnar och hör olika grader och nyanser av brus. Inte jättelätt att särskilja dem.

Utifrån anar jag avlägsen trafik. Ett lätt ekande, blåsande buller, lite tågstation över det hela. Ibland viner en bil förbi lite tydligare. Här inne i mitt kök ringer ett lätt rytmiskt ljust brus från kylskåp och frys. Då och då träder ett tillfälligt dovare brus fram, från rören i väggarna, när någon i huset spolar vatten. Ibland knarrar golvet av steg från vardagsrummet. Väggklockan tickar tryggt, och när jag skriver knattrar tangentbordet lite diskret. Friktionsljud från min hand som rör sig mot bordet.


R. Murray Schafer: Ljudbildning. 100 övningar i konsten att lyssna och skapa ljud

Ljudbildar mig

Begreppet soundscape (ofta översatt till det lite tristare ordet ljudlandskap) myntades av den kanadensiske tonsättaren Raymond Murray Schafer som sedan 1960-talet varit mycket engagerad i den tilltagande negativa ljudmiljö vi människor befinner oss i. I sin kamp mot ökade ljudföroreningar och hörselskador har han tagit fram övningar för ökad ljudmedvetenhet och bättre lyssnande hos oss människor. Dessa finns samlade i den utsökta boken Ljudbildning – 100 övningar i konsten att lyssna och skapa ljud (utgiven av Bo Ejeby Förlag, 1996). Den är som en liten samling teoretiska ljudkonstverk i sig!

Bild på boken Ljudbildning

Nu när jag har köpt boken för tredje gången (den är ju så lätt att ge bort när någon visar sig lite intresserad) så har jag bestämt mig: jag ska verkligen genomföra övningarna på riktigt.

Schafer skriver: "Naturligtvis är det inte meningen att de skall utföras systematiskt från början till slut. De är avsedda att göras då och då efter vad som passar för stunden."

Den instruktionen bryr jag mig inte om. Jag kommer att utföra dem så gott jag kan, i nummerordning, från början till slut. Resultaten kommer jag att redovisa här i min blogg.

Konst