Flock


Det är svårt att se sig själv
som en prick i den stora svärmen

Det finns så obegripligt många människor
och så mycket som varje människa bär med sig inuti
Så tungt – eller är det lätt?

Varje ocean av känslor och drömmar
är bara en liten upprepning i flocken

Det är svårt